خدمات مسافرتی و توریستی             خدمات تحصیلی و پس از ورود       خدمات ثبت شرکت و امور حقوقی     اخذ اقامت اروپا از طریق کشور اسلواکی     

    امور تحصیلی( Admission ):   Admin@paziresh.at                            خدمات مسافرتی و توریستی( Travel services  ):   Travel@paziresh.at